Poseidon och Ragnarök

Poseidon och Holm

Poseidon och Holm

De radioaktiva stormarna drog sig närmare, och ni valde att söka skydd i Kommunikationsbunkern. Efter att ha fixat några logistiska problem så tränade ni under de två månader nere i bunkern medan stormen och basradioaktiviteten drog sig förbi utanför bunkerns portar.

Efter det lämnade ni er stridsvagn, och begav er raskt iväg mot Holm. En hel mängd flyktingar rörde sig i strömmar in mot porten, och ni smusslade in er bland dem, medan Walther smidigt flög över muren.Det blev omedelbart trubbel, och efter det ett kort besök till Bazaren, som stod öde, förutom ett ensamt mystiskt tält. Efter ett lönnmordsförsök på Walther så rörde sig Walther, Fontaine och Tavi till den berusade barden för att “lay down the law”. Victor hade varit iväg till sitt barnahem, där han träffade ovälkomna inneboende, något som han och Konstantin sedan snabbt såg till att fixa.

En sorgsam scen utspelade sig, och Victor spelade ett fantastiskt violinstycke medan han blickade tillbaka på sin förlorade ungdom. Ni fick inte mycket svar, men hans bakgrund verkar lika mörk som den är tragisk, om än med några ljusa stunder från tidig ålder. Husets satts i brand, och efter att violinen tystnat lämnades den kvar i huset, där den slukades av lågorna tillsammans med huset där han en gång växt upp.

En konflikt utbröt inne på den berusade barden, och Konstantin och Victor kallades ditåt. En häftig eldstrid inleddes, och Walther skadades allvarligt i huvudet. Han behövde läkarvård, och drogs promt ut ur byggnaden. Victor fick genast problem med sina PSI-krafter, och en resonanseffekt slog emot honom. Han blev panikslagen. Ute på gården väntade PSIPO, bättre utrustade än ni någonsin sett dem. De väntade inte med varningar då de såg Gamma ibland er, och öppnade eld då de såg en skräckslagen man i tophat snabbt fly från platsen, och tätt efter honom en jätte med ett enormt maskingevär och powerarmor, med en sårad kamrat på ryggen. Rökgranaterna som träffade er verkade ha någon mystisk effekt på Gammas PSI-förmågor,och hon valde att avvika från platsen efter att ha bistått med medicin till eran fallne kamrat.

Deras vapen var mäktiga, men Poseidon är i en klass för sig. När röken skingrat sig så var Walther läkt, och ni hörde ett oidentifierat rasslande ljud. Ni valde att lämna platsen i den Jeep som PSIPO så snällt lämnat efter sig.

Walther blev chockad av något han funnit i handsfacket, och valde att lämna Jeepen tillfälligt, det är oklart var. Resten valde att sätta iväg mot Nathans farm, och efter ett tag såg ni en enorm artelleribarrage detonera över staden, och Fontaine pekade mot en fallande liten siluett strax under detonationen. Det kunde inte vara någon annan än Walther, han fann sin riktning och satte iväg med Jetpacken. Ni möttes sedan upp på Nathans farm.

Tavi hade en allvarlig diskussion med sin far, och nya trådar uppenbarade sig i det spindelnät som omger Artemis och robotarna. Tavi var tydligen förgöraren, efter resningen så är det hennes jobb att avsluta robotarna, genom att kapa huvudet på ormen. Det finns en ursprunglig ADAM, som är designad för att leda robotarna. Tavi är designad för att likvidera han ifall han motarbetar “planen”.

Nathan, som tidigare varit emot hennes ursprungliga funktion, valde själv att återinföra en av hennes basprotokoll, och med det kom även nya förmågor.

Ni satt er i Jeepen, och den rullade sakta ut på vägen, var kommer era äventyr föra er härnäst?

View
Zorens Djup

Ni möttes upp i Zorens djup, där ni bekantade er med “Hugin” och de övriga korparna. Deras förlorade broder blev sedan nyckeln till Hugins fall. Ni skiljdes sedan åt med Korparna, som planerade att ta ned “Oden”. Ni lämnade bunkern med en stridsvagn och begav er mot Samuels läger där en festmåltid hölls i eran ära.

De radioaktiva stormarna drog sig närmare, och ni valde att bryta lägret och bege er mot Constantins gamla bunker, en plats som är säker från radioaktivitetens faror.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.